Afasi (impressiv og ekspressiv)

Helt eller delvist svigtende evne til at opfatte sproget eller udtrykke sig sprogligt.

Personer, der er ramt af afasi, vil have en sproglig forstyrrelse, der påvirker deres evner til at forstå og/eller udtrykke tale. Der kan også være problemer med at læse, skrive og regne.

  • Ekspressiv afasi (Broca Afasi): Primært tab af udtryksevne gennem tale og skrivning. Ofte ses også nogle forståelsesvanskeligheder.
  • Impressiv afasi (Wernickes afasi): Primært tab af opfattelsen af det talte eller skrevne sprog. Ofte ses også nogle udtryksvanskeligheder.
  • Global afasi: Kombination af ekspressiv og impressiv afasi på grund af en hjerneskade, der har påvirket begge hjerneområder. Der vil dermed være tale om en ikke-flydende afasi, hvor der vil være helt eller delvis mangel på, at kunne bruge sproget. Der vil derudover også være en helt eller delvis mangel på sprogforståelse. Det vil sige manglende forståelse af, hvad andre siger.

Den afasiske forstyrrelse er sjældent rent ekspressiv eller impressiv. Der er som regel altid et større eller mindre overlap mellem forståelse og produktion af sprog.

Vær opmærksom på:

  • Udvis tålmodighed og lad vær med at færdiggøre personens sætninger.
  • Undgå længere samtaler og benyt ikke flertydig kommunikation såsom sarkasme,  vittigheder med mere.
  • Brug hjælpemidler i kommunikationen, såsom at pege og gøre brug af papir, fotos, skrevne beskeder, billedordbøger med mere.