Afklaring af jobsituation

Jobafklaring skal hjælpe dig tilbage i arbejde eller uddannelse. Det kan også ske, at du ikke er i stand til at arbejde igen.

Hvis du er sygemeldt i længere tid, skal du deltage i en række indsatser, som skal gøre det muligt at komme tilbage til arbejde. Hvilke konkrete indsatser, jobcentret tilbyder, afhænger af dit sygdomsforløb.

Senest fire uger efter at du er starte et forløb om jobafklaring, skal rehabiliteringsteamet tage stilling til, hvilken indsats der kan hjælpe dig. Du deltager selv på et møde med rehabiliteringsteamet og kan komme med dine input. Herefter laver du og den koordinerende sagsbehandler sammen en plan for den indsats, du skal have. Seks gange om året skal du til samtale med den koordinerende sagsbehandler. Forløbet er maksimalt på to år.

I forbindelse med forløbet skal du i gang med en række aktiviteter, der er rettet mod arbejdsmarkedet, som fx:

  • Virksomhedspraktik (privat virksomhedspraktik, offentlig virksomhedspraktik og nytteindsats)
  • Job med løntilskud
  • Mentorordning (en person eller kollega der introducerer dig til arbejdsopgaver, vejleder og støtter dig eller hjælper dig med uddannelse)
  • Vejledning og opkvalificering (aktiveringstilbud, uddannelse)

Hvis jobcentret vurderer, at det er sandsynligt, at du ikke kan komme tilbage i arbejde, eller hvis du selv anmoder om førtidspension, skal rehabiliteringsteamet vurdere, om du kan få bevilliget et fleksjob, førtidspension eller et ressourceforløb. Det sker på et møde, hvor du også deltager. På baggrund af rehabiliteringsteamet anbefaling og dine input, træffer jobcentret en afgørelse.

Behov for særlige hjælpemidler på arbejdspladsen

Jobcentret kan bevillige handicaphjælpemidler til arbejdspladsen. Det kan være arbejdsredskaber eller anden indretning på din arbejdsplads.  De særlige hjælpemidler kan både afhjælpe mentale og fysiske udfordringer. Fx kan man få bevilliget en personlig assistent eller et hæve-/sænkebord.