Corona-virus:

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune fortsat er ændrede, lukkede eller gradvist ved at åbne. Læs mere på kk.dk/corona

Film om hjerneskader

Center for Hjerneskade fortæller, hvad der sker, når en hjerneskade rammer.

Du kan se et foredrag ved at klikke på den video, som du gerne vil se.

Hjernens opbygning

Neuropsykolog Lone Vesterager Martinus foræller om hjernens opbygning i en gennemgang af hjernens anatomi og funktioner, og hvad der sker, når en hjerneskade rammer.

Kognitive og adfærdsmæssige skadesfølger

Udover fysiske følger kan personer, der rammes af en hjerneskade have kognitive og adfærdsmæssige følger. Hør hvilke kognitive og adfærdsmæssige følger, der kan være ved en hjerneskade alt afhængig af, hvor den rammer i hjernen. Neuropsykolog Lone Vesterager Martinus fortæller.

Sproglige og kommunikative skadesfølger

En hjerneskade kan også give sproglige og kommunikative skadesfølger. Det fortæller audiologopæd Trine Thyrsted Klinkby mere om.

Sproglige vanskeligheder kaldes afasi og opstår ofte i venstre side af hjernen, hvor sprogcenteret sidder. Afasi inddeles i flydende afasi og ikke flydende afasi. Der kan være forskellige grader af afasi, men fælles for de to typer er, at der er problemer med at forstå og formulere tale. I foredraget får du indsigt i processerne i hjernen, som forårsager afasi, og hvordan man som pårørende kan understøtte sproget hos den hjerneskaderamte.

Fysiske skadesfølger

Fysioterapeut Peter Zeeman fortæller, hvilke fysiske følger der kan vise sig efter en hjerneskade.

Ikke alle vil opleve fysiske skadesfølger efter en hjerneskade, men tre ud af fire personer vil opleve en eller anden grad af påvirkning af motorikken. De primære fysiske følger er fx lammelse, føleforstyrrelser og styringsbesvær. De sekundære følger fx er nedsat aktivitetsniveau og udtrætning. Det er meget forskelligt, hvor hurtigt de fysiske funktioner bedres efter hjerneskaden, men det er stadig muligt at forbedre den fysiske formåen flere år efter skaden er sket.

Aktiv hverdag

Hør hvordan du kan bibeholde en aktiv hverdag efter en hjerneskade. Ergoterapeut Helle Sandø fortæller.

Aktivitet i hverdagen har betydning for, hvordan mennesker trives. Det er forskelligt, hvilke aktiviteter vi finder mening i, men efter en hjerneskade kan det være en god ide at fortætte med de aktiviteter, man tidligere har fundet glæde ved. Det er ikke sikkert, at aktiviteten kan udføres på samme måde som før skaden, men ofte kan hjælpemidler eller hjælp fra andre gøre det muligt at udføre på en ny måde. I foredraget får du seks eksempler på, hvordan aktiviteter kan udføres efter en hjerneskade.