Hjælpemidler og boligændringer

Hvis du har fået en hjerneskade, kan det være, at du har behov for et hjælpemiddel for at kunne klare hverdagen og de daglige gøremål.

Et hjælpemiddel kan være alt fra en kompressionsstrømpe til en kørestol. Det kan enten være, at du har brug for hjælpemidlet i en kort periode, eller at du har et varigt behov.

Hvis du har brug for midlertidige hjælpemidler, efter du har været indlagt på hospitalet, er det muligt at låne hjælpemidler af hospitalet. Har du brug for varige hjælpemidler til at have i dit hjem, kan du søge om hjælpemidlerne i Københavns Kommune.

Efter du har fået en hjerneskade, kan der opstå nye krav til din bolig, for at du kan bo hjemme. Det kan for eksempel være at få fjernet dørtrin, få sat en trappelift op eller få sat særlige greb op i badeværelset. Du kan få udført boligændring, uanset om du bor til leje, er andelshaver eller ejer din bolig.

For at få tilbuddet om boligændringer, er det en forudsætning, at disse væsentligt kan afhjælpe følgerne af din hjerneskade. Din situation vil blive vurderet ud fra, hvad der skal til for dig i form af fx boligændringer, hjælpemidler eller hjemmepleje. 

Hvis din nuværende bolig ikke kan ændres i tilstrækkelig grad, kan kommunen i særlige tilfælde yde hjælp til at dække de udgifter, der er forbundet med at finde en ny og mere tilgængelig bolig til dig.