Hospital

På hospitalet får du behandling lige efter, du har fået en hjerneskade.

Det er på hospitalet, du får vurderet følgerne efter din hjerneskade. Om de er lette eller svære, og hvordan de vil kunne påvirke dit liv fremover enten fysisk eller kognitivt.

Det er hospitalet, der står for din behandling, mens du er indlagt og vurderer, hvornår du kan udskrives. Herefter kan du enten komme hjem eller på en midlertidig rehabiliteringsplads i kommunen. Du kan stadig skulle gå til opfølgning på hospitalet, efter du er blevet udskrevet.