Kognition

Betyder tænkning og handler om at tilegne sig viden og opnå erkendelse.

For at kunne tilegne sig ny viden bruger man en række funktioner. Man skal være vågen, bearbejde input fra omverdenen i et rimeligt tempo, koncentrere sig, indlære ny viden og kunne genkalde sig den nye viden igen, når den skal anvendes.

Derudover skal man kunne overskue løsningen af opgaver, tage initiativ på det rette tidspunkt og hæmme de impulser, som ikke er passende at føre ud i livet. Som en del af det kognitive skal man have indsigt i egne ressourcer og vanskeligheder.

I rehabilitering af hjerneskaderamte indgår kognitiv træning ofte som et element. Her træner man fx opmærksomhed, hukommelse eller problemløsning via standardiserede opgaver. Træningen kan både ske gennem daglige aktiviteter, ved brug af papir og blyant eller via særlige computerprogrammer.

Der er ikke noget, der tyder på, at træningen har yderligere effekt end, at man bliver bedre til den konkrete opgave, der trænes. Derfor er genoptræning gennem udførelse af daglige aktiviteter en brugbar fremgangsmåde til træning af både kognitive og fysiske funktioner.

Ved genoptræning af kognitive funktioner via daglige aktiviteter, trænes desuden indsigt i egen udførelse, og der kan arbejdes med motivation for genoptræning og kompenserende strategier