Kontakt til din praktiserende læge

Din læge er en nøgleperson i dit forløb og vil få informationer både fra hospitalet og kommunen om din situation.

Din praktiserende læge vil blive orienteret af hospitalet om din indlæggelse og planen for din udskrivelse, når du udskrives fra hospitalet efter en hjerneskade. Du skal give samtykke til dette. Herefter er det din praktiserende læge, der er nøgleperson, hvis du skulle få brug for mere behandling.

Hvis du kommer hjem at bo igen direkte efter, at du har været indlagt på hospitalet, står du selv for at kontakte din læge. Hvis du i stedet skal bo på et døgnophold i en midlertidig periode, vil personalet på døgnopholdet sikre kontakten til din praktiserende læge. De kontakter dog kun din læge, hvis der opstår et behov, og hvis du giver samtykke til det.

Din praktiserende læge står også for at henvise dig til fx psykolog eller vederlagsfri fysioterapi. Din læge kan dog først henvise dig til vederlagsfri fysioterapi, efter du har afsluttet din genoptræning i kommunen, og hvis du forsat har behov for træning.