Lions Kollegiet - Center for erhvervet hjerneskade

På centret kan du bo og få rehabilitering efter en erhvervet hjerneskade.

Lions Kollegiets Center for erhvervet hjerneskade tilbyder rehabilitering og bo- og aktivitetstilbud til personer med svære og komplekse hjerneskader. Her vil du fx kunne få:

  • et længerevarende neurorehabiliteringsforløb på Lions Kollegiet
  • permanent bostøtte på Lions Kollegiet og Verahus, hvis du oplever varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • aktivitets- og samværstilbud

På Lions Kollegiet får du et team omring dig med medarbejdere med forskellig faglig baggrund. Teamet består af pædagoger, sosu-assistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker og neuropsykologer. Sammen vil I udrede og identificere de områder, hvor du har behov for træning, hjælp og støtte, gennem observationer, samvær, samtaler og test.

På baggrund af den tværfaglige udredning udarbejder I mål for dit forløb. Dine pårørende kan også deltage heri. Du vil have en kontaktperson fra teamet, som sammen med dig og det øvrige team vil sammensætte et forløb, der hjælper dig med at opnå dine mål.

Lions Kollegiet er en selvejende institution i Københavns Kommune. Der er 72 pladser på Lions Kollegiet og 39 på Verahus. Det er kommunen, der visiterer til tilbuddet.