Pårørendetilbud

Der er også tilbud til dig, der er pårørende til en person med en hjerneskade i Københavns Kommune.

Når en hjerneskade rammer, ændres livet – ikke kun for den hjerneskaderamte, men også for de pårørende. Hverdagen kan være forandret på grund af følgerne af hjerneskaden, hvilket betyder et nyt liv for personen, der er ramt og for ægtefællen, børnene, forældrene eller andre nære pårørende.

Med forandringerne opstår nye opgaver og uklarheder om fremtiden, og der kan derfor også komme et behov for støtte til at klare hverdagen som pårørende. Støtte til at leve livet med alt, hvad hjerneskaden medfører, og støtte til at få et overblik over mulighederne for den hjerneskaderamte og dig som pårørende.

Pårørende kan også opleve at blive påvirket psykisk af alt, hvad der er sket. Nogle oplever, at det i denne sammenhæng kan være svært at finde den rigtige støtte eller forståelse i sit sociale netværk. Her kan det være en fordel også at se efter socialt samvær med andre pårørende, der står i lignende situationer og kender til de udfordringer, som livet med en hjerneskade byder på. Pårørendetilbud i kommunen eller patientforeningerne og sociale netværk på internettet er nogle af de steder, hvor du kan finde et nyt socialt netværk med ligestillede.

I efteråret 2017 kan du deltage i to forskellige pårørendetilbud i Københavns Kommune - et pårørendekursus eller i et par temaeftermiddage for pårørende.

Pårørendekursus

Pårørendekurset giver indsigt i nogle af de forhold, som familier til personer med erhvervet hjerneskade typisk oplever. Det er et forløb, hvor du tilmelder dig fem mandage.

 • 23/10: Den raske og den ramte hjerne samt følgevirkninger efter en hjerneskade
 • 30/10: Familien i krise – den psykologiske påvirkning og efterreaktioner
 • 6/11: Besøg af en hjerneskadekoordinator, Hjerneaktivisterne og præsentation af forskellige aktivitetstilbud
 • 13/11: Besøg af interesseorganisationer Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen samt personlige fortællinger fra pårørende og hjerneskaderamte
 • 20/11: Opfølgning på temaer og afslutning

Hver kursusgang varer fra kl. 17-19 og finder sted på Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) i Frankrigsgade 4.

Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til ZF9N@suf.kk.dk med navn, antal deltagere, relation til pårørende med hjerneskade, navn på pårørende med hjerneskade, adresse, mailadresse og telefonnummer.

Har du spørgsmål så tag kontakt til Center for Specialundervisning for Voksne på telefon 82561100 mellem kl. 9-13 (Anne Marie Rosendal/Stine L Thorsen) eller Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret på telefon 38274068.

Temaeftermiddag for pårørende

Du kan også deltage i en temaeftermiddag med kommunens hjerneskadekoordinatorer. Der holdes to temaeftermiddage i løbet af efteråret 2017.

 • 26/10: Find vej rundt i Københavns Kommune
 • Kl. 17-18 - kom en halv time inden arrangementet starter eller bliv en halv time efter til en kop kaffe/te og stil spørgsmål
 • I Vordingborggade 15, 2100 København Ø
 • Både pårørende og hjerneskaderamte er velkomne til at deltage i denne temaeftermiddag.

Tilmeldingsfrist er torsdag 12/10 pr. mail til hjerneskade@suf.kk.dk. Temaeftermiddagen aflyses ved færre end otte deltagere.

 • 29/11: Viden om hjernen
 • Kl. 16.30-17.30 - bliv til kaffe/te og stil spørgsmål kl. 17.30-18.30
 • Lions Kollegiet, Tuborgvej 181, 2400 København NV. I den store træningssal (også kaldet Bowlingen).

Tilmeldingsfrist er onsdag 15/11 pr. mail til hjerneskade@suf.kk.dk. Tilmelding foregår efter først til mølle. Temaeftermiddagen aflyses ved færre end 8 deltagere.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.