Pårørendetilbud

  • Foto: Thomas Vilhelm
Der er også tilbud til dig, der er pårørende til en person med en hjerneskade i Københavns Kommune.

Når en hjerneskade rammer, ændres livet – ikke kun for den hjerneskaderamte, men også for de pårørende. Hverdagen kan være forandret på grund af følgerne af hjerneskaden, hvilket betyder et nyt liv for personen, der er ramt, og for ægtefællen, børnene, forældrene eller andre nære pårørende.

Med forandringerne opstår nye opgaver og uklarheder om fremtiden, og der kan derfor også komme et behov for støtte til at klare hverdagen som pårørende. Støtte til at leve livet med alt, hvad hjerneskaden medfører, og støtte til at få et overblik over mulighederne for den hjerneskaderamte og dig som pårørende.

Pårørende kan også opleve at blive påvirket psykisk af alt, hvad der er sket. Nogle oplever, at det i denne sammenhæng kan være svært at finde den rigtige støtte eller forståelse i sit sociale netværk. Her kan det være en fordel også at se efter socialt samvær med andre pårørende, der står i lignende situationer og kender til de udfordringer, som livet med en hjerneskade byder på. Pårørendetilbud i kommunen eller patientforeningerne og sociale netværk på internettet er nogle af de steder, hvor du kan finde et nyt socialt netværk med ligestillede.

Du kan deltage i forskellige pårørendetilbud i Københavns Kommune.

Pårørendekursus på Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret

Pårørendekurset giver indsigt i  forhold, som familier til personer med erhvervet hjerneskade typisk oplever efter en nyerhvervet hjerneskade. Du tilmelder dig et forløb på fem onsdage. Se pjece nedenfor. Hver kursusgang varer fra kl. 17-20. Kurset finde sted på Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret i Bystævneparken 17 i mødelokale 1.

Du skal være pårørende til en person med hjerneskade og over 18 år for at deltage i kurset. Din pårørende skal desuden bo i Københavns Kommune. 

Har du spørgsmål, eller ønsker du at tilmelde dig kurset, er du velkommen til at kontakte Hjerneskadekoordinationen på tlf. 23 47 00 49 (man-fre, kl. 9-13) eller pr. mail til hjerneskade@suf.kk.dk. Skriv antal deltagere, navne og telefonnummer i mailen.

Pårørendekursus på Center for Specialundervisning for Voksne

Har du spørgsmål, så tag kontakt til Center for Specialundervisning for Voksne på telefon 82 56 11 00 mellem kl. 9-13 (spørg efter Anne Marie Rosendal eller Stine L. Thorsen).

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.