Pårørendetilbud

Der er også tilbud til dig, der er pårørende til en person med en hjerneskade i Københavns Kommune.

Når en hjerneskade rammer, ændres livet – ikke kun for den hjerneskaderamte, men også for de pårørende. Hverdagen kan være forandret på grund af følgerne af hjerneskaden, hvilket betyder et nyt liv for personen, der er ramt, og for ægtefællen, børnene, forældrene eller andre nære pårørende.

Med forandringerne opstår nye opgaver og uklarheder om fremtiden, og der kan derfor også komme et behov for støtte til at klare hverdagen som pårørende. Støtte til at leve livet med alt, hvad hjerneskaden medfører, og støtte til at få et overblik over mulighederne for den hjerneskaderamte og dig som pårørende.

Pårørende kan også opleve at blive påvirket psykisk af alt, hvad der er sket. Nogle oplever, at det i denne sammenhæng kan være svært at finde den rigtige støtte eller forståelse i sit sociale netværk. Her kan det være en fordel også at se efter socialt samvær med andre pårørende, der står i lignende situationer og kender til de udfordringer, som livet med en hjerneskade byder på. Pårørendetilbud i kommunen eller patientforeningerne og sociale netværk på internettet er nogle af de steder, hvor du kan finde et nyt socialt netværk med ligestillede.

Du kan deltage i forskellige pårørendetilbud i Københavns Kommune.

Pårørendekursus på Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret

Pårørendekurset giver indsigt i  forhold, som familier til personer med erhvervet hjerneskade typisk oplever efter en nyerhvervet hjerneskade. Du tilmelder dig et forløb på fem onsdage:

 • 31/10-18: Hjernens opbygning og funktion - skadesfølger efter en hjerneskade
 • 7/11-18: Ændringer i familien og nye roller
 • 14/11-18: Hjernetræthed og støtte til den ramte i hverdagen
 • 21/11-18: Personlige fortællinger
 • 28/11-18: Åben gang, afhængig af pårørendes ønsker

Hver kursusgang varer fra kl. 17-20. Kurset finder sted på Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret i Bystævneparken 17 i mødelokale 1.

Du skal være pårørende til en person med hjerneskade og over 18 år for at deltage i kurset.

Har du spørgsmål , eller ønsker du at tilmelde dig kurset, er du velkommen til at kontakte fysioterapeut Karoline Gerved på tu78@kk.dk

Pårørendekursus på Center for Specialundervisning for Voksne

Pårørendekurset giver indsigt i nogle af de forhold, som familier til personer med erhvervet hjerneskade typisk oplever i livet med en hjerneskade. Du tilmelder dig et forløb på fem mandage:

 • 22/10 -18
 • 29/10 -18
 • 5/11 - 18
 • 12/11 - 18
 • 19/11 - 18

Temaer for de enkelte gange og tidspunkterne opdateres snarest.

Hver kursusgang varer fra kl. 17-19 (eventuelt til kl. 20 nogle af dagene). Kurset finder sted på Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) i Frankrigsgade 4.

Du skal være pårørende til en person med hjerneskade og over 18 år for at deltage i kurset.

Har du spørgsmål, eller ønsker du at tilmelde dig, så tag kontakt til Center for Specialundervisning for Voksne på telefon 82561100 mellem kl. 9-13 (Anne Marie Rosendal/Stine L Thorsen).

Temaeftermiddag for borgere med erhvervet hjerneskade og pårørende

Du kan også deltage i en temaeftermiddag med kommunens hjerneskadekoordinatorer. Der er pt. ikke planlagt temaeftermiddage for efteråret 2018. Siden opdateres løbende.

Tilmelding

Kontakt Hjerneskadekoordinationen på 23 47 00 49 (hverdage, kl. 9-13) eller send en mail til hjerneskade@suf.kk.dk. Ved tilmelding bedes du oplyse:

 • Antal deltagere
 • Navn(e) og kontaktoplysninger (telefon og mailadresse)
 • Din/jeres relation til din/jeres pårørende med erhvervet hjerneskade
 • Om du ønsker information om kommende temaeftermiddage (fremsendes til mailadresse)

Der er et begrænset antal pladser til hver temaeftermiddag. Du vil modtage en bekræftelse på, om du er tilmeldt den pågældende temaeftermiddag.

Afbud

Hvis du er tilmeldt, men efterfølgende får behov for at melde, skal du sende en mail til hjerneskade@suf.kk.dk. Ved afbud på dagen så ring på 23 47 00 49 (hverdage, kl. 9-13).

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.