Pårørendetilbud

Der er også tilbud til dig, der er pårørende til en person med en hjerneskade i Københavns Kommune.

Når en hjerneskade rammer, ændres livet – ikke kun for den hjerneskaderamte, men også for de pårørende. Hverdagen kan være forandret på grund af følgerne af hjerneskaden, hvilket betyder et nyt liv for personen, der er ramt og for ægtefællen, børnene, forældrene eller andre nære pårørende.

Med forandringerne opstår nye opgaver og uklarheder om fremtiden, og der kan derfor også komme et behov for støtte til at klare hverdagen som pårørende. Støtte til at leve livet med alt, hvad hjerneskaden medfører, og støtte til at få et overblik over mulighederne for den hjerneskaderamte og dig som pårørende.

Pårørende kan også opleve at blive påvirket psykisk af alt, hvad der er sket. Nogle oplever, at det i denne sammenhæng kan være svært at finde den rigtige støtte eller forståelse i sit sociale netværk. Her kan det være en fordel også at se efter socialt samvær med andre pårørende, der står i lignende situationer og kender til de udfordringer, som livet med en hjerneskade byder på. Pårørendetilbud i kommunen eller patientforeningerne og sociale netværk på internettet er nogle af de steder, hvor du kan finde et nyt socialt netværk med ligestillede.

Du kan deltage i to forskellige pårørendetilbud i Københavns Kommune - et pårørendekursus eller i et nogle temaeftermiddage for pårørende.

Pårørendekursus

Pårørendekurset giver indsigt i nogle af de forhold, som familier til personer med erhvervet hjerneskade typisk oplever. Det er et forløb, hvor du tilmelder dig fem mandage med temaerne:

 • Den raske og den ramte hjerne samt følgevirkninger efter en hjerneskade
 • Familien i krise – den psykologiske påvirkning og efterreaktioner
 • Besøg af en hjerneskadekoordinator, Hjerneaktivisterne og præsentation af forskellige aktivitetstilbud
 • Besøg af interesseorganisationer Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen samt personlige fortællinger fra pårørende og hjerneskaderamte
 • Opfølgning på temaer og afslutning

Kurset holdes to gange i 2018. Næste kursus finder sted mandag fra den 9. april til den 7. maj 2018.

Hver kursusgang varer fra kl. 17-19. Første kursusgang er fra kl. 17-20. Kurset finder sted på Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) i Frankrigsgade 4.

Har du spørgsmål så tag kontakt til Center for Specialundervisning for Voksne på telefon 82561100 mellem kl. 9-13 (Anne Marie Rosendal/Stine L Thorsen) eller Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret på telefon 38274068.

Temaeftermiddag for borgere med erhvervet hjerneskade og pårørende

Du kan også deltage i en temaeftermiddag med kommunens hjerneskadekoordinatorer. Foreløbigt kan du tilmelde dig nedenstående temaeftermiddage. Siden opdateret løbende, men der tages forbehold for eventuelle ændringer. Se også oversigten i pjecen nedenfor.

30. januar 2018, kl. 16.30-18.30: Nedsat indsigt

 • Lions Kollegiet - Center for Erhvervet Hjerneskade. Tuborgvej 181, 2400 København NV
 • Tilmeldingsfrist: 19. januar 2018

22. februar 2018, kl. 16.30-18.30: Viden om hjernen 

 • Lions Kollegiet - Center for Erhvervet Hjerneskade. Tuborgvej 181, 2400 København NV
 • Tilmeldingsfrist: 12. februar 2018

AFLYST 27. februar 2018, kl. 16.30-18.30: Find vej rundt i Københavns Kommune

 • Denne temaeftermiddag henvender sig også til hjerneskaderamte
 • Lions Kollegiet - Center for Erhvervet Hjerneskade. Tuborgvej 181, 2400 København NV
 • Tilmeldingsfrist: 14. februar 2018

22. marts 2018, kl. 16.30-18.30: SCA-metoden - Samtalemetode til voksne med afasi

 • Denne temaeftermiddag henvender sig også til afasiramte voksne med erhvervet hjerneskade
 • Center for Specialundervisning for Voksne (CSV). Bystævneparken 20, 2700 Brønshøj
 • Tilmeldingsfrist: 9. marts 2018

12. april 2018, kl. 16-17.30: Hjælpemidler

 • Denne temaeftermiddag henvender sig også til hjerneskaderamte
 • Hjælpemiddelcentret. Hans Knudsens Plads 3, 2100 København Ø
 • Tilmeldingsfrist: 19. marts 2018

Tilmelding

Kontakt Hjerneskadekoordinationen på 23 47 00 49 (hverdage, kl. 9-13) eller send en mail til hjerneskade@suf.kk.dk. Ved tilmelding bedes du oplyse:

 • Antal deltagere
 • Navn(e) og kontaktoplysninger (telefon og mailadresse)
 • Din/jeres relation til din/jeres pårørende med erhvervet hjerneskade
 • Om du ønsker information om kommende temaeftermiddage (fremsendes til mailadresse)

Der er et begrænset antal pladser til hver temaeftermiddag. Du vil modtage en bekræftelse på, om du er tilmeldt den pågældende temaeftermiddag.

Afbud

Hvis du er tilmeldt, men efterfølgende får behov for at melde, skal du sende en mail til hjerneskade@suf.kk.dk. Ved afbud på dagen så ring på 23 47 00 49 (hverdage, kl. 9-13).

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.