Rehabilitering på et specialhospital

En del af din rehabilitering kan foregå på et specialhospital, hvis du har komplekse følger efter din hjerneskade.

Hvis du oplever komplekse følger efter din hjerneskade, kan du få brug for særlige indsatser i din rehabilitering, efter du bliver udskrevet fra hospitalet. 

Følgerne kan være komplekse, fordi de påvirker dig i høj grad i forhold til at leve dit liv som før, fordi de påvirker flere områder af dit liv, eller fordi du har brug for en række forskellige indsatser i din rehabilitering.

Det er hospitalet og kommunen i fællesskab, der vurderer, om du har brug for et tilbud på et specialhospital i forbindelse med, at du bliver udskrevet. Vurderingen laves på baggrund af følgerne af din hjerneskade og den behandling, du har modtaget på hospitalet.

Hospitalet og kommunen er i dialog omkring, hvilke behov du har fremadrettet, så du kan få et tilbud, der dækker disse behov. I tilfælde af at du får tilbudt et forløb på et specialhospital, vil kommunen løbende også være i dialog med specialhospitalet om, hvordan det går med din rehabilitering.