Støtte til koordinering

Du har mulighed for at få støtte til at få koordineret dit forløb, hvis du er ramt af en nyligt opstået hjerneskade.

Hjerneskadekoordinatorer koordinerer forløb på tværs af forskellige forvaltninger og afdelinger i kommunen og tilbyder vejledning til dig og dine pårørende.

Efter du bliver udskrevet fra hospitalet, kan du have behov for flere forskellige indsatser på grund af din hjerneskade – både i og uden for kommunen. I den forbindelse kan hjerneskadekoordinatorerne tilbyde støtte. Hjerneskadekoordinatorerne er din indgang ind i kommunen, som du kan henvende dig til, efter du har fået en erhvervet hjerneskade.

Fire hjerneskadekoordinatorer og en sundhedsfaglig administrativ medarbejder udgør Hjerneskadekoordinationen. Over telefonen eller på mail kan du få råd og eller blive vejledt i forhold til de udfordringer, som du eller dine pårørende oplever. Du kan stille alle dine spørgsmål og finde vejen til de medarbejdere og den viden, som du søger efter.

Hvis du har behov for at få koordineret indsatserne i dit forløb, kan en hjerneskadekoordinator hjælpe dig. Det er hjerneskadekoordinatorerne, der vurderer, om du kan få gavn af at få støtte af en hjerneskadekoordinator ud fra dine individuelle behov.

Hjerneskadekoordinatoren vil være din kontaktperson gennem hele dit forløb. Hjerneskadekoordinatoren kan ikke bevilge dig indsatser i eller uden for kommunen, men kan pege på tilbud, der er relevante for dig, og koordinere mellem de tilbud, som du er blevet bevilget.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.