Tilbud ved foreninger

Både personer med en hjerneskade og pårørende kan finde støtte og aktiviteter hos foreningerne.

Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen er private og landsdækkende foreninger, som arbejder for gode vilkår og støtte til personer med en hjerneskade og deres pårørende. Det gør de ved at formidle viden om livet med en hjerneskade bredt ud og samarbejde med sundhedsprofessionelle. Foreningerne har en række andre tilbud  til personer med en hjerneskade og deres pårørende end kommunen. De kan fx tilbyde dig og din familie rådgivning - også over telefonen, arrangementer og netværk for ligesindede.

Foreningerne er et vigtigt supplement til den offentlige indsats på sundheds-, social– og undervisningsområdet. De er de fordi, de arbejder politisk for, at hjerneskaderamte og pårørendes interesser bliver hørt. Københavns Kommune inviterer foreningerne ind til samarbejde, så deres vigtige viden kan blive inddraget i udvikling af nye kommunale tilbud til personer med hjerneskader og pårørende.

Du kan se mere om, hvilken tilbud der er hos foreningerne på hver deres hjemmeside.