Ordbog

Klik på et ord for at få en uddybende forklaring.

I ordbogen nedenfor kan du slå ord op, som du støder på i fx journaler eller breve fra hospitalet eller kommunen.

Center for Hjerneskade og Københavns Kommune har også sammen lavet en vidensbase om hjerneskade til personale, der arbejder med hjerneskaderehabilitering fx i kommunen eller på hospitalet, og andre interesserede. Her kan du finde endnu flere ordforklaringer og se faglige videoforedrag om hjerneskader, følger og rehabilitering.

Find vidensbasen om hjerneskade her. Vidensbasen virker desværre kun i Internet explore pt. 

Siden er lavet i samarbejde med

A (20) | B (2) | C (4) | D (5) | E (8) | F (7) | G (2) | H (11) | I (5) | K (10) | L (2) | M (6) | N (3) | O (1) | P (10) | R (5) | S (7) | T (13) | V (5) | Ø (1)

Abstraktionsevne

Evnen til at forstå og bruge koncepter og generaliseringer. Fx metaforer, ordsprog og underforståethed.

ADL

Engelsk forkortelse for Activities of Daily Living, på dansk: hverdagsaktiviteter.

Afasi (impressiv og ekspressiv)

Helt eller delvist svigtende evne til at opfatte sproget eller udtrykke sig sprogligt.

Agnosi

Helt eller delvist tab af evnen til at genkende fx ting eller personer.

Alzheimers

Sygdom, der resulterer i svigtende hjernefunktion og demens.

Amnesi

Helt eller delvis tab af hukommelsen.

Anamnese

Sygehistorie skrevet af fx en læge eller psykolog på baggrund af, hvad patienten eller pårørende beskriver.

Aneurisme

Udposning eller udvidelse af en pulsåre eller arterie.

Angiom

En godartet karsvulst.

Anoksi

Iltmangel i væv. Ved cerebral anoksi er der tale om iltmangel i hjernevævet.

Anomi

Manglende evne til at finde ord for objekter (også kaldet ordmobilisering).

Anosognosi

Påvirket evne til at erkende egen sygdom eller vanskeligheder.

Apopleksi

Slagtilfælde – ordet benyttes som fællesbetegnelse for blodprop og blødning i hjernen.

Apraksi

Forstyrrelse i forhold til at udføre indlærte handlinger.

Aprosodi

Tab eller forstyrrelse i forståelse eller produktion af talens prosodi (sprogmelodi).

Arbejdshukommelse

Den del af hukommelsen, der kan fastholde informationer kortvarigt og bearbejde dem.

Arousal

Udtryk for at være parat, 'vågen' eller modtagelig over for sanseindtryk.

Asteni

Tilstand, hvor man mangler kræfter og er fysisk og psykisk træt.

Ataksi

Vanskeligheder med at koordinere bevægelser.

AV-malformation

AV-malformationer er medfødte misdannelser af hjernens blodårer.