Kurts forløb efter en hjerneskade

Kurts forløb viser et udsnit af de medarbejdere, tilbud og afdelinger, som personer med en hjerneskade kan møde i deres forløb.

I 2014 blev Kurts liv forandret. Han faldt ned af trappen og fik kraniebrud og en hjerneskade. Efter Kurt havde været på hospitalet, blev han udskrevet og begyndte i et rehabiliteringsforløb i Københavns Kommune.

Hjerneskaden betød, at Kurt fik talevanskeligheder, og han oplever i dag at mangle overblik i pressede situationer.

Kurts forløb

Da skaden ramte

Kurt fik sin hjerneskade, da han faldt ned af trappen i marts i 2014.

På hospitalet

Kurt fik behandling på hospitalet af en neurolog, talepædagog, ergoterapeut, fysioterapeut og neuropsykolog.

Genoptræning

Kurt fik genoptræning med en ergoterapeut på Neurorehabilitering - Kbh. Han trænede blandt andet på bedre kunne klare de huslige opgaver.

Specialundervisning

Kurt gik til taleundervisning på Center for Specialundervisning for Voksne. Han deltog i et gruppeforløb for at få overblik over sin nye situation med en hjerneskade.

Jobafklaring

Kurt havde møder med en konsulent fra jobcentret om, hvordan han kunne komme tilbage i arbejde. Han mødtes også med blandt andet en socialrådgiver og en neuropsykolog.

Pårørendetilbud

Kurts hustru og datter deltog begge i et pårørendetilbud, hvor de fik information om kommunens tilbud og mødte andre pårørende, der stod i en lignende situation.

Anden hjælp

Gennem hele sit forløb havde Kurt tæt kontakt med sin praktiserende læge. Hans læge henviste ham blandt andet til en psykolog, for at Kurt kunne lære at leve sit nye liv med en hjerneskade.