Hjælpemidler og boligændringer efter en hjerneskade

Hvis du har fået en hjerneskade, kan du have brug for et hjælpemiddel eller boligændringer for at kunne klare hverdagens daglige gøremål.

Hjælpemidler

Du kan have brug for et hjælpemiddel i en kort periode, eller måske har du brug for et varigt hjælpemiddel, efter du har fået en hjerneskade. Hjælpemidler kan være alt fra kompressionsstrømper til en kørestol. 

Har du brug for midlertidige hjælpemidler, efter du har været indlagt på hospitalet, er det muligt at låne hjælpemidler af hospitalet

Har du brug for varige hjælpemidler til at have i dit hjem, kan du søge om hjælpemidlerne i Københavns Kommune.

Boligændringer

Der kan opstå nye krav til din bolig, for at du kan bo hjemme, efter du har fået en hjerneskade. Det kan for eksempel være at få fjernet dørtrin, få sat en trappelift op eller få sat særlige greb op i badeværelset.

Du kan få udført boligændringer, uanset om du bor til leje, er andelshaver eller ejer din bolig. Vær opmærksom på, at din udlejer eller forening skal acceptere visse boligændringer.

For at du kan få tilbudt boligændringer fra kommunen, skal ændringerne af din bolig kunne afhjælpe følgerne af din hjerneskade i væsentlig grad. Din situation vil blive vurderet ud fra dit samlede behov, for eksempel boligændringer, hjælpemidler eller hjemmepleje. 

Hvis din nuværende bolig ikke kan ændres i tilstrækkelig grad, kan kommunen i særlige tilfælde yde hjælp til at dække de udgifter, der er forbundet med at finde en anden og bedre egnet bolig til dig.