Hjerneskadekoordinator

Hvis du har fået en svær hjerneskade, kan du og dine pårørende få støtte, rådgivning og hjælp til dit forløb.

Hvis du har fået en svær hjerneskade, kan en hjerneskadekoordinator blandt andet hjælpe dig med at koordinere dit forløb og medvirke til, at du får den rette hjælp. 

I den nye livssituation, du står i, kan det være rart med vejledning, hjælp og støtte til at finde de tilbud, der er relevante for dig. 

Koordinatoren kan ikke bevilge dig indsatser i eller uden for kommunen, men kan vejlede dig om tilbud, der er relevante for dig.

Vi kan koordinere mellem de tilbud, som du er blevet bevilget, og hjælpe dig med at få alle oplysninger med, når du søger om hjælp.

Det afhænger af en individuel vurdering, om du kan få en hjerneskadekoordinator.

Du kan læse mere om tilbuddet, målgruppen og forløbet herunder.  

Få hjælp til at koordinere dit forløb

Tilbud

Har du fået en svær hjerneskade, kan en hjerneskadekoordinator:

  • Koordinere dit forløb og samarbejde med hospitalet, kommunale enheder og eksterne tilbud, som du er tilknyttet
  • Medvirke til, at du får den rette hjælp og støtte i det videre forløb
  • Støtte dig og dine pårørende i forhold til den nye livssituation
  • Rådgive og vejlede om, hvor du og dine pårørende kan finde den rette hjælp.

Koordinatoren kan ikke bevilge dig indsatser i eller uden for kommunen, men kan vejlede dig om tilbud, der er relevante for dig.

Vi kan koordinere mellem de tilbud, som du er blevet bevilget, og hjælpe dig med at få alle oplysninger med, når du søger om hjælp.

Kontakt Hjerneskadekoordinationen for at høre mere

Forløb

Et forløb med en hjerneskadekoordinator er skræddersyet til din situation. Men overordnet set kan det inddeles i tre faser: 

På hospitalet 

Dit forløb starter allerede på hospitalet, hvor du udover akut behandling også påbegynder din fysiske og mentale genoptræning. 

Rehabilitering og genoptræning

Efter udskrivelse fra hospitalet fortsætter din genoptræning ambulant eller på et døgnophold. Forløbet vil blive skræddersyet til dine behov, men det kan for eksempel indebære ergoterapi, fysopterapi, taletræning og neuropsykologisk behandling, pleje og omsorg og eventuelt udlevering af hjælpemidler. 

Tilbage til hverdagen

I den sidste fase kan du modtage genoptræning i dit eget hjem, ligesom du kan få hjemmehjælp og støtte i dagligdagen. Du kan også få støtte til at genoptage aktiviteter, skole eller job. 

Læs mere om et typisk forløb her

Målgruppe

En hjerneskadekoordinator er for dig:

  • Der for nylig har fået en hjerneskade
  • Er blevet udskrevet fra hospitalet med en genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering
  • Har behov for en koordineret indsats fra mange forskellige enheder og forvaltninger som en del af din rehabilitering.

Det afhænger af en individuel vurdering, om du kan få en hjerneskadekoordinator.